Ανακοινώσεις

italia education

Τα μονοετή μεταπτυχιακά είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα;

Ναι, είναι.

Η ελάχιστη προϋπόθεση αναγνώρισης είναι η διάρκεια 1 έτους η οποία στην ΕΕ αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Αυτό σημαίνει πως ένα μονοετές μεταπτυχιακό που σας δίνει 60 ECTS αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ

Θα χρειαστεί μια τυπική διαδικασία, που το κέντρο μας μπορεί να αναλάβει, στο ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) και η διάρκεια που συνήθως παίρνει είναι 4 έως 6 μήνες και κοστίζει περίπου 100€. 

Έχουν τη σφραγίδα της Χάγης και πρέπει να μεταφραστούν και να επικυρωθούν απο αρμόδιο δικηγορικό γραφείο. Η Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης της 05ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

 

Πώς βάζω στον ΟΠΣΥΔ ή ΑΣΕΠ ή οπουδήποτε το Πιστοποιητικό για να πάρω τα μόρια για τα Ιταλικά C2

Το έγγραφο αναγνώρισης του μεταπτυχιακού απο το ΑΤΕΕΝ αποτελεί και το αποδεικτικό της ξένης γλώσσας σε επίπεδο C2 για να λάβεις την ανώτερη μοριοδότηση.

 

Εκτός απο παραπάνω μόρια, θα πάρω και παραπάνω χρήματα με το μεταπτυχιακό;

Αν είστε κάτοχος μεταπτυχιακού τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης, παίρνετε επίδομα μεταπτυχιακού και προωθείστε κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) και βαθμολογικά κλιμάκια στην κατηγορία όπου ανήκετε.

Ωστόσο, το δικαίωμα για μεγαλύτερο μισθό ικανοποιείται μόνο αν το περιεχόμενου του μεταπτυχιακού σας είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησής σας στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Αν απορριφθεί η συνάφεια , έχετε το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Σε περιπτωση δικαιωσης σας, η μισθολογική αύξηση από το μεταπτυχιακό θα ισχύσει από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, όπως αναφέρει η εγκύκλιος για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και την ορθή μισθολογική κατάταξη του Υπουργείου Οικονομικών.

career edu job

Εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων"

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΕΟΠΠΕΠ

Η  διαδρομή απόκτησης επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω πεντάμηνης  φοίτηση στο συναφές εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΔΒΜ ΔΙΑΣ σε συνεργασια με τον εκπαιδευτικό όμιλο APOPSIS, και την εταιρεία συμβουλευτικής ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ

Αναλυτικά τα βήματα που η παρακολούθηση στον πιστοποιημένο φορέα μας, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας να αποκτήσουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και να εργαστούν νόμιμα,
ως  Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(Δηλαδή πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, εγγραφή στο μητρώο συμβούλων σταδιοδρομίας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)


είτε
ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ανοίγοντας δικό τους γραφείο με έναρξη επαγγέλματος),
είτε
ως Στελέχη σε Δημόσιες ή/και Ιδιωτικές Δομές Παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαίδευσης, Δημόσιας Υγείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Για περαιτέρω πληροφορίες για το επάγγελμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις προοπτικές του,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Δυνατότητα Εργασίας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα στον συνεχώς ανερχόμενο τομέα της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας.

  • Δυνατότητα Επαγγελματικής συνεργασίας σε δίκτυο συνεργαζόμενων ΚεΔιΒιΜ.
  • Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης, η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

  • Πρακτική άσκηση την προβλεπόμενη από την Υπουργική Απόφαση, σε δομές Συ.Ε.Π λαμβάνοντας βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

  • Πλήρης προετοιμασία για την Προσομοίωση ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.

  • Παρέχει υποστήριξη με την παροχή επικαιροποιημένων εργαλείων συμβουλευτικής (Οδηγοί Σπουδών, Ψυχομετρικά test και συνεχής ενημέρωση).
 ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ/ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  • Αρχές Σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου παροχής Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Μεθοδολογία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση Δράσεων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού.

Κύριες θεωρίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

• Κώδικας Δεοντολογίας – Γενικές αρχές – Υποχρεώσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Επαγγέλματος του Συμβούλου.

• Λειτουργίες της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Τοποθέτηση, Μετάβαση, Επαγγελματική Προσαρμογή – Ικανοποίηση κλπ). Μελέτη περιπτώσεων.

• Μέθοδοι Παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικές Αρχές Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Κύριες Τεχνικές Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Μελέτη περιπτώσεων.

• Κύρια Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικοί τρόποι Χορήγησης Εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μελέτη περιπτώσεων.

• Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Επιλογή –Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο. Παρουσίαση Αναλυτικού Οδηγού Σπουδών.

• Παρουσίαση Οδηγού Σπουδών – Γνωριμία με τις Σχολές ,Τα Επαγγελματικά δικαιώματα, Τα Μεταπτυχιακά και τις Διεξόδους στην Αγορά Εργασίας.

• Βασικές Αρχές Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού. Μελέτη περιπτώσεων.

• Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. 

• Βασικά Θέματα Διαβούλευσης κατά την Εποπτεία. • Ευπαθείς Ομάδες

• Μέθοδοι Ενίσχυσης της Αυτογνωσίας-Αυτοαντίληψης: Χορήγηση Ερωτηματολογίων / Ειδικών Δοκιμασιών (Τεστ), Παρατήρηση, Παιχνίδια Ρόλων, Ασκήσεις Προσομοίωσης κλπ Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Ερωτηματολόγια – Ειδικές Δοκιμασίες (Τεστ) Επαγγελματικής Αξιολόγησης (Γνώσεων, Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων, Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Επαγγελματικών Αποφάσεων, Εργασιακών Αξιών) και Τρόποι Χορήγησης.

• Κύριες Αρχές Διαμόρφωσης Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Βασικές Δεξιότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας.

 • Βασικές Αρχές Σύνταξης και Παρουσίασης Εκθέσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.

• Είδη Βιογραφικών και Συνοδευτικών Επιστολών Προδιαγραφές Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής.

• Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Προσωπικού.

• Προδιαγραφές Οργάνωσης Φακέλου Υποψηφιότητας. Βασικές Αρχές και Κανόνες Ηλεκτρονικής και Έντυπης Αρχειοθέτησης.

• Θεσμικό Πλαίσιο Διαφύλαξης Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων. Βασικές Αρχές Σύνταξης Προγράμματος Παροχής Υπηρεσιών ΣΥΕΠ.

• Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. Βασικές αρχές και διαδικασίες σύστασης δικτύων και συνεργασιών. Κύριες Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές και Δράσεις Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ekapideytis enilikon

Ο πιστοποιημένος φορέας, ΔΒΜ, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής,  ΔΙΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, υλοποιεί την εξειδικευμένη μοριοδοτουμενη επιμορφωση "Εκπαιδευση Εκπαιδευτων Ενηλίκων", με στόχο την ένταξη των υποψηφίων στελεχών στο μητρώο Β του ΕΟΠΠΕΠ. Οι εντασσόμενοι, , θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους  από δομές ΔΒΜ, Ινστιτούτα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ συνολικά, ενώ σταδιακά θα μπορούν να αποκτούν , μέσω της διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης και τροποποίησης χαρτοφυλακίου , περισσοτέρων κωδικών ΣΤΕΠ.

pros voithos5
Ο πιστοποιημένος φορέας συμβουλευτικής, προγραμμάτων, κατάρτισης ενηλίκων ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, υλοποιεί νέο κύκλο εξειδικευμένου προγράμματος ειδίκευσης "Προσωπικός Φροντιστής/ Συνοδός ΑΜΕΑ", με στόχο την  συστηματική εκπαιδευση των υποψηφιων και την ένταξή τους στο εθνικό μητρώο Β.ΑΜΕΑ, κατόπιν  υποβολής αίτησης.
Η μετεκπαίδευση,  ακολουθεί πλήρως τις απαιτήσεις του υπουργείου εργασίας, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας , με στόχο την άμεση  κάλυψη αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
Το  πρόγραμμα  με ενσωματωμένη πρακτική άσκηση , δινει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραιτητο γνωστικο υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες , έχοντας ως αποτέλεσμα την   άμεση απορρόφησή τους.
Οι εργαζόμενοι ανήκουν στο υπουργείο εργασίας, αυτό σημαίνει ασφάλιση και προυπηρεσία δημοσίου., ενώ αναμένεται η προκήρυξη για την μονιμοποίησή τους σε δομές υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευσης.