Ανακοινώσεις

BANNER ΚΕΛΝΟ ΔΙΑΣ

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, εγκαινιάζει τη συνεργασια μου με το ΚΕΛ.ΝΟ  ( Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής), με στόχο την συστηματική προετοιμασια των υποψηφίων  με στόχο την απόκτηση επάρκειας στην Ελληνική νοηματική γλώσσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΛΝΟ-ΔΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΣ-ΚΕΛΝΟ

 

image 1

Ο πιστοποιημένος φορέας ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, εγκαινιάζει δυο σημαντικές συνεργασίες στο πλαίσιο των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Διά Βίου Μάθησης. Το Κέντρο Ελληνικής νοηματικής συμπράττει με το ΔΙΑΣ, με στόχο την προετοιμασία των υποψηφίων για την εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας 4 επιπέδων , αλλά και τη συστηματική εκγυμναση τους για την απόκτηση επάρκειας.

Παράλληλα, νέες  συμπράξεις σε πεδία μοριοδοτούμενων μετεκπαιδεύσεων ξεκινούν, καθώς οι επιμορφώσεις με τα νέα δεδομένα πρόσληψης, ισχυροποιούνται ως εργαλείο τοποθέτησης στην αγορά, ενώ θεωρούνται ακαδημαϊκά προσοντα για όλους τους πίνακες της διευρυμένης εκπαίδευσης
 Επιπλέον τα σεμινάρια ειδικευσης , θα εμπλουτίζονται με  πρακτική άσκηση σε ΝΠΔΔ, τον ξενώνα ψυχοκοινωνικής μέριμνας ΖΕΦΥΡΟΣ-ΨΥΧΑΡΓΩΣ του ΓΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑ,όπου οι υποψήφιοι κατόπιν της πρακτικής ή του εθελοντισμού θα λαμβάνουν βεβαίωση για την ενσωμάτωσή τους στο portfolio τους..


syep.png  pros-voith.png 
 

( Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ ( 1721-09), στο πλαίσιο
αναβάθμισης των υπηρεσιών κατάρτισης διοργανώνει Σεμινάριο Εξειδίκευσης για
" Προσωπικούς Βοηθούς Α.Μ.Ε.A σύμφωνα με τα άρθρα 32-39 του νόμου 4837/2021
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα
που στοχεύει στην αποφυγή της ιδρυματοποίησης και στην ενίσχυση της ανεξάρτητης
διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρία. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος
κοινωνικής υποστήριξης για τα Άτομα με Αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής αυτών και των οικογενειών τους, μέσω της επίτευξης της ανεξάρτητης διαβίωσής
τους και ισότιμης συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής,
πολιτικής, πολιτιστικής ζωής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 400 ωρών με έναρξη
την 1η εβδομάδα του Φεβρουαρίου .