Ανακοινώσεις

 ( Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

   Με βάση το νόμο 3699/2008 του Υπουργείου Παιδείας επέτρεψε η πολιτεία την πρόσληψη από γονείς εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης (ιδιωτικές παράλληλες στηρίξεις) για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Επίσης από το Υπουργείο Εργασίας θεσμοθετήθηκε  με τα άρθρα 32-39 του νόμου 4837/2021 " Ο προσωπικός βοηθός ΑΜ.Ε.Α " , με άμεση επαγγελματική απορρόφηση ( μηνιαίες αποδοχές και ασφάλιση ) από το δημόσιο .

                                   

 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Η απόκτηση ενός ισχυρού θεωρητικού και τεχνολογικού background των συμμετεχόντων στις θεματικές ενότητες της συνεκπαίδευσης και παράλληλης στήριξης, της αποκωδικοποίησης της συμπεριφοράς των μαθητών που χρήζουν παράλληλης στήριξης, της ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αποτελεσματικής συνεργασίας με τους άλλους εμπλεκομένους Φορείς στην Ειδική Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της επίγνωσης της κείμενης συναφούς, ώστε να μπορούν επιτυχώς να εφαρμόζουν τη διαδικασία εκτίμησης της λειτουργίας της συμπεριφοράς, να διερευνούν τη λειτουργία των προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών και να εφαρμόζουν λειτουργικά εμφανείς και κοινωνικά αποδεκτές παρεμβάσεις, να προλαμβάνουν και / ή να διαχειρίζονται τις κρίσεις άγχους και τις εκρήξεις συμπεριφοράς του μαθητή, αναπτύσσοντας παράλληλα τις κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητές του

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ:
-
Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122436/25-07-2016, «Κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)». ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ προς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (βλ. σελ 38 του προσχεδίου της πρόσκλησης του προγράμματος Voucher 29-64, όπως αναρτήθηκε στο http://www.dikaiologitika.gr στις 19/09/2016 - 18:48)
- Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση (5 μόρια) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016, «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
- Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξή μου στα μητρώα «επόπτη ποιοτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις», «εκπαιδευτών» και «συμβούλων σταδιοδρομίας» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις
τους.
- Εξασφαλίζω ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).
- Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Συμβουλευτικής και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
- Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
- Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ:
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ)

 

protes voithies
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 
Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος οργανισμός Διά Βίου Μάθησης, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής, εγκαινιάζει την υλοποίηση σειράς εξειδικευμένων μετεκπαιδευσεων  στο πεδίο των Πρώτων Βοηθειών, με επιμορφώσεις που καλύπτουν το φάσμα όλων των ηλικιών, εκπαιδευτικών βαθμίδων , αλλά και αγορά εργασίας.
Η  πιστοποίηση των γνώσεων στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών, αποτελει απαραίτητο "εργαλείο", εξέλιξης στον τομέα της αγοράς, καθώς έχει ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης.
Στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί, αναφερονται οι τίτλοι των προγραμμάτων, οι ενότητες με το το περιεχόμενό τους , το σύνολο των ωρών απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα,  οι τρόποι διδασκαλίας , όσο και το κόστος.