Ανακοινώσεις

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 
Ο νέος υποχρεωτικός "πυλώνας"
μοριοδότησης για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Η διαπολιτισμική αγωγή , από τη νέα εκπαιδευτική και Ακαδημαϊκή χρονιά παγιώνεται επισήμως , τόσο στην ευρύτερη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο και σε τομείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ευρωπαϊκών-κοινοτικών προγραμμάτων, ΔΕΚΟ, αλλά και σε πεδία ειδίκευσης και ΔΒΜ.
Αυτό σηματοδοτεί την επίσημη "λειτουργία" πινάκων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης/ΕΚΟ, ( προσλήψεις σε άτυπο επίπεδο, έχουν ξεκινήσει ήδη), σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σχολές, ΔΙΕΚ, αλλά και σε οποιοδήποτε πόστο μπορεί να απορροφηθεί επιστήμονας ή εργαζόμενος που διαθέτει είτε μεταπτυχιακο είτε μοριοδοτούμενη μετεκπαίδευση 12μηνη διάρκειας.
Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και οι καταρτιζόμενοι που έχουν ή θα έχουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προσόντα, μπορούν να προτάσσονται σε οποιαδήποτε πρόσληψη , αφενός που άπτεται συγκεκριμένου διαπολιτισμικού περιεχομένου, αφετέρου, να μοριοδοτείται ακόμη και ως τυπικό προσόν για εύρος εργασιακών θέσεων.
Τα καινοτόμα μοριοδοτούμενα ακαδημαϊκά προγράμματα έχουν ως αφετηρία το Σεπτέμβριο, με προεγγραφή και σημαντική εκπτωτική πολιτική από αρχές Ιουνίου.
Το τμήμα μοριοδοτούμενων προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, αναλαμβάνει την πλήρη εκπαιδευτική, συμβουλευτική υποστήριξη των επιμορφώσεων , δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν την πιστοποίηση χωρίς κόπο και ιδιαίτερη συμμετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι: Οι μετεκπαιδεύσεις μοριοδοτούν όλους τους αποφοίτους λυκείου, ΙΕΚ, Τεχνολογικής, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας ΔΒΜ, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής,ανταποκρινόμενος στην ελληνική νομοθεσία,  προσφέρει για πρώτη φορά στη χώρα μας τη δυνατότητα σε κάθε απόφοιτο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αποκτήσει Πιστοποίηση  Επάρκειας Προσόντων ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την παροχή  υπηρεσιών Συ.Ε.Π. στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει, οργανώνει, προετοιμάζει και υλοποιεί δράσεις/σεμινάρια συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση τις θεωρίες της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου.

Επιπροσθέτως, αποτυπώνει, αξιολογεί και ανατροφοδοτεί την επαγγελματική του πρακτική και παράλληλα αναπτύσσει σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Από την άποψη της εμβέλειας ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού καλύπτει το φάσμα των υποστηρικτικών δράσεων στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου δια βίου, και κυρίως σε δύο βασικούς τομείς της ζωής του: στην εκπαίδευση/κατάρτιση και στην απασχόληση.

Ειδικότερα, εκτελεί όλες τις βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ.).

Σκοπός του προγράμματος είναι: 

 • Ο Σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία του πλαισίου παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.),
 • Η Παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π  και
 • Η Αξιολόγηση, επανασχεδιασμός και διεύρυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

Με την ολοκλήρωση του  προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να :

 • Σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει τις υποδομές, το πρόγραμμα και τα μέσα για την παροχή υπηρεσιών Συ.Ε.Π. με βάση τυπικές προδιαγραφές, δεοντολογικά πρότυπα, θεωρίες της Συ.Ε.Π., ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες, το κοινωνικό- οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες των ομάδων στόχου.
 • Παρέχει υπηρεσίες Συ.Ε.Π. σύμφωνα με τις αρχές, τις θεωρίες και τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π.
 • Αξιολογεί, επανασχεδιάζει και διευρύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική του πρακτική σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της Συ.Ε.Π.
 • Το πιστοποιημένο πρόγραμμα του Aegean ΚΔΒΜ-2 υπερέχει για τους εξής λόγους:

  • Δυνατότητα πιστοποίησης επάρκειας προσόντων (πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα)  στο διαρκώς αναπτυσσόμενο επάγγελμα του «Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού» είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως Στέλεχος Επιστημονικό ΣΥΥ (Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών).
  • Μέγιστη μοριοδότηση σε κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο εκπαιδευτή σε Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΠΣΕΚ κλπ).
  • Σημαντικό, μοριοδοτούμενο προσόν για όλους όσοι επιδιώκουν να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό σε δομές υποστήριξης και φιλοξενίας προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου.
  • Συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης και δημόσιας Διοίκησης.
  • Προσόν για εργασία ως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (πιστοποιημένο) σε ιδιωτικές και δημόσιες Δομές ΣΥΥ.
  • Πλεονέκτημα στις προσλήψεις Συμβούλων σε ΟΤΑ και Δημόσιους Οργανισμούς.
  • ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
  • Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και συνεπάγεται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο διαρκώς αναπτυσσόμενο επάγγελμα του «Συμβούλου Σταδιοδρομίας /Επαγγελματικού Προσανατολισμού» για εργασία σε δομές, φορείς και εταιρείες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

pros boithos

Ο πιστοποιημένος φορέας συμβουλευτικής, προγραμμάτων, κατάρτισης ενηλίκων ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, υλοποιεί νέο κύκλο εξειδικευμένου προγράμματος ειδίκευσης "Προσωπικός Φροντιστής/ Συνοδός ΑΜΕΑ", με στόχο την συστηματική εκπαιδευση των υποψηφιων και την ένταξή τους στο εθνικό μητρώο Β.ΑΜΕΑ, κατόπιν υποβολής αίτησης.

Η μετεκπαίδευση, ακολουθεί πλήρως τις απαιτήσεις του υπουργείου εργασίας, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας , με στόχο την άμεση κάλυψη αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.

Το πρόγραμμα με ενσωματωμένη πρακτική άσκηση , δινει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραιτητο γνωστικο υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες , έχοντας ως αποτέλεσμα την άμεση απορρόφησή τους.

Οι εργαζόμενοι ανήκουν στο υπουργείο εργασίας, αυτό σημαίνει ασφάλιση και προυπηρεσία δημοσίου., ενώ αναμένεται η προκήρυξη για την άμεση μονιμοποίησή τους σε δομές υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευσης.

epimorfosiMeMoriodotisi
Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας, κατάρτισης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής,  εγκαινιάζει στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, σύνολο Ακαδημαϊκών, Συμβουλευτικών, Εκπαιδευτικών  υπηρεσιών, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση  της Δια Βίου Μαθησης των στελεχών, επαγγελματιών, φοιτητών, αλλά και αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρωταρχική μέριμνα του εξειδικευμένου προσωπικού του γραφείου διασύνδεσης και ΣΥΥ, αποτελεί η συνολική αξιολόγηση της εργασιακής προσωπικότητας των ενδιαφερομένων, η διαμόρφωση του επαγγελματικού τους προφιλ, η απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας σε Ελλάδα και Ε.Ε, αλλά και η συστηματική μοριοδότηση τους για την ένταξή  στην αγορά εργασίας μέσω διαγωνισμών του ευρύτερου και ιδιωτικού τομέα .
Οι καινοτόμες, επιμορφώσεις, τα εξειδικευμένα προγράμματα, οι μετεκπαιδεύσεις επί συνόλου επιστημονικών πεδίων,  οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές"υπηρετούν" στο έπακρο, την αυξημένη δυναμική των μελλοντικών επαγγελματιών.
 
Η υπηρεσία/γραφείο διασύνδεσης σπουδών και σταδιοδρομίας του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, έχει ως ενασχόληση:
 
Διαχείριση σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Επιλογή, καθοδήγηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών  σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, Βουλγαρίας, Κύπρου και Ελλάδος.
 Εξατομικευμένες συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες/συνεδρίες
Διαμόρφωση επαγγελματικού προφίλ επαγγελματιών, στελεχων, δημιουργία βιογραφικών και επίσημων εγγράφων
Ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική υποστήριξη , συνολικά των μετεκπαιδεύσεων μοριοδότησης σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ερευνητικά εργαστήρια, Επιστημονικές ενώσεις
Υλοποίηση, σεμιναρίων νοηματικής γλώσσας, προγραμμάτων BRAILLE, ψυχοκοινωνικής μέριμνας, πληροφορικής, ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων με ειδική μοριοδότηση.
Συμπράξεις με ομίλους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς για προετοιμασία διαγωνισμών ΑΣΕΠ, δημοσίου τομέα, ευρωπαϊκών θεσμών, Ινστιτούτων, ΕΚΔΔΑ, ΕΣΔΔΑ
 
Υποστήριξη , πληροφόρηση, προπτυχιακών  σπουδων ,για πανεπιστημια της Ιταλίας.
Πραγματοποίηση προγραμμάτων επαγγελματιών  παράλληλης στήριξης,,συνοδών, φροντιστών ΑΜΕΑ, συμβουλευτικής γονέων, coaching, mentoring, marketing, Η/R, sales, νευρογλωσσικού προγραμματισμού.
Συνολική, ενημέρωση ζητημάτων Διά Βίου μάθησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ΣΥΕΠ.