Ανακοινώσεις

ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας Συμβουλευτικής, Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης, πρωτοπορεί, οργανώνοντας εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης  με τίτλο " ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ", έχοντας ως στόχο την συστηματική γνώση  σε πεδία εφαρμογών τεχνητης νοημοσύνης, με παράλληλη αξιοποίηση εργαλείων για στελέχη , επαγγελματίες, και εργαζόμενους.

Τεχνητή Νοημοσύνη και εφαρμογές (Chat gpt)

Νέοι ορίζοντες στην τεχνητή νοημοσύνη 
 

Στόχος προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις για την κατανόηση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στις πρακτικές χρήσεις και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιούνται από στελέχη και επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάζονται ορισμένα από τα πλέον δημοφιλή AI εργαλεία όπως chatGPT, GoogleBard, Microsoft BING, MidJourney, DALLe κ.ά., ενώ αναλύεται με πρακτικό τρόπο η εφαρμογή τους στη βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τις πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρηματικό επίπεδο και που αναζητούν νέα εργαλεία παραγωγικότητας και ανάδειξης των υπηρεσιών και των προϊόντων τους.
 • Ελεύθερους επαγγελματίες κάθε κλάδου που ενδιαφέρονται να αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα τους και να βελτιώνουν την επαγγελματική τους εικόνα.
 • Ιδιώτες και αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το ΑΙ και τις πρακτικές εφαρμογές του.
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θέλουν να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες χρησιμοποιώντας νέα δυναμικά εργαλεία και τεχνικές.
 • Νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να αναδείξουν δυναμικότερα την παρουσία τους.
 • Διαχειριστές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Account Managers που θέλουν να ανακαλύπτουν νέες ευκαιρίες δημιουργίας ποιοτικού περιεχομένου κάθε μορφής.

Μεθοδολογία

Στο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της γνώσης γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω:

 • Interactive Games: Διαδραστικά παιχνίδια γνώσεων και κατανόησης της ύλης του προγράμματός.
 • Hands on Ασκήσεις: Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιοποιήσουν οι ίδιοι εργαλεία και τεχνικές ΤΝ σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους.
 • Ανακάλυψη νέων ευκαιριών και προοπτικών: Για να αναδείξουν οι συμμετέχοντες την δουλειά τους και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές και ευκαιρίες.

Οφέλη από την παρακολούθηση

 • Εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Απόκτηση Νέων Δεξιοτήτων
 • Αξιοποίηση νέων εργαλείων AI (δωρεάν και επί πληρωμή)
 • Εφαρμογή Δυναμικών Εντολών – Prompt Engineering:
 • Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιχείρηση

Συνοπτικό θεματολόγιο

 1. Ιστορική αναδρομή, εξέλιξη και κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης
 2. Βασικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, χρήσεις στην καθημερινότητα και παραδείγματα χρήσης σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο
 3. Ομαδική συζήτηση και case study αξιοποίησης ΑΙ από εταιρείες
 4. ChatGPT, αναζητήσεις και prompt engineering, παραμετροποίηση ChatGTP
 5. Δια-δραστικό παιχνίδι (Interactive Game)
 6. Χρηστικά εργαλεία και εφαρμογές AI (δημιουργίας, έμπνευσης και ανακάλυψης)
 7. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιχειρηματική λειτουργία
 8. Παραδείγματα χρήσης LLM’s και Generative AI
 9. Συμπεράσματα – Ομαδική συζήτηση

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία ή μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, σε μουσικούς, καλλιτέχνες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους, φοιτητές αλλά και απλώς άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα και να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες εάν επιθυμούν κάποια στιγμή να ασχοληθούν με άτομα ή ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (φτωχοί, ΑμεΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, πρόσφυγες, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, κλπ.) στο πλαίσιο διαφόρων φορέων εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, φροντίδας ή διαβίωσης τέτοιων ατόμων/ομάδων.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων για τη χρήση της δημιουργικής, μουσικής και καλλιτεχνικής έκφρασης και της εμψύχωσης σε προγράμματα για άτομα ή ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, με στόχο την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και προσωπικής ταυτότητας, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιθυμιών, την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση και ευζωία ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Μέσα από το πρόγραμμα αναμένεται να επιτευχθεί:

– Εξοικείωση και κατανόηση των βασικών αρχών για τη λειτουργία εκπαιδευτικών, κοινωνικών/κοινοτικών προγραμμάτων με άτομα ή ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (παραβατικότητα, φτώχεια, τρίτη ηλικία, προσφυγιά, ΑμεΑ, κλπ.) μέσω της χρήσης των τεχνών με έμφαση στη μουσική γ) εξοικείωση και κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων και της χρήσης της μουσικής και των τεχνών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

– Ανάπτυξη δημιουργικών μουσικών δεξιοτήτων και φαντασίας για τον σχεδιασμό μουσικών και πολύτεκνων καλλιτεχνικών κοινωνικών δράσεων με /για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ή άτομα/ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Μοριοδότηση

 • Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης & Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε.:2 μόρια (Ν.4589/2019 άρθρο 57 και 58)
 • Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ: 2 μόρια(5697/336/02.08.2018)
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. ως 2 μόρια(απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Στελέχη εκπαίδευσης 0,5 μόρια(Ν. 4547/ 2018 άρθρο 24)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, γονείς ατόμων με παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, γιατρούς και παιδιάτρους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία, σε ΕΕΕΚ και σε ΚΕΣΥ.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

Οι συμμετέχοντες

 • Θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις
 • Θα εντρυφήσουν σε θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης ατόμων με αυτισμό και των μελών των οικογενειών τους
 • Θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διαχείριση ξεσπασμάτων συμπεριφοράς, την αξιολόγηση των ατόμων με αυτισμό, την εναλλακτική επικοινωνία, την κοινωνική τους συμπερίληψη
 • Θα αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την αξιοποίηση λογισμικών κι μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό.
 • Πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα, προσαρμογή των διδακτικών στόχων αξιοποίηση των εικονικών (virtual) περιβαλλόντων

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

1.Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

2.Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

3.Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

4.Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

5.Όσους/ες εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, σε:

Ι) Εκπαιδευτικούς φορείς,

ΙΙ )Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,

ΙΙΙ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,

ΙV) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

V) Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα,

VI) Πολιτιστικά σωματεία,

VII) Προγράμματα επιμόρφωσης,

VIII) Μουσεία,

VIIII) Βιβλιοθήκες

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.