Ανακοινώσεις

ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΚΟ/ΑΜΕΑ. ΈΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

pros boithos

Ο πιστοποιημένος φορέας συμβουλευτικής, προγραμμάτων, κατάρτισης ενηλίκων ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, υλοποιεί νέο κύκλο εξειδικευμένου προγράμματος ειδίκευσης "Προσωπικός Φροντιστής/ Συνοδός ΑΜΕΑ", με στόχο την συστηματική εκπαιδευση των υποψηφιων και την ένταξή τους στο εθνικό μητρώο Β.ΑΜΕΑ, κατόπιν υποβολής αίτησης.

Η μετεκπαίδευση, ακολουθεί πλήρως τις απαιτήσεις του υπουργείου εργασίας, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας , με στόχο την άμεση κάλυψη αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.

Το πρόγραμμα με ενσωματωμένη πρακτική άσκηση , δινει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραιτητο γνωστικο υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες , έχοντας ως αποτέλεσμα την άμεση απορρόφησή τους.

Οι εργαζόμενοι ανήκουν στο υπουργείο εργασίας, αυτό σημαίνει ασφάλιση και προυπηρεσία δημοσίου., ενώ αναμένεται η προκήρυξη για την άμεση μονιμοποίησή τους σε δομές υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευσης.