Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης (Ιούλιος 2023) ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθεί γραπτός διαγωνισμός για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών (διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας το νέο σύστημα διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχει ως βασικό κορμό τις γραπτές εξετάσεις και θα συνυπολογίζονται και επιπλέον κριτήρια όπως η προϋπηρεσία, η παιδαγωγική κατάρτιση, η επιστημονική κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών σε συναφές με το γνωστικό αντικείμενο πεδίο), μετεκπαιδεύσεις, εξειδικευσεις και ίσως και κάποια κοινωνικά κριτήρια.

Ο νέος τρόπος διορισμού εκπαιδευτικών αναμένεται να εφαρμοστεί το 2024. Συνεπώς ο πιθανότερος χρόνος διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού είναι το δεύτερο μισό του 2024, ώστε οι νέοι εκπαιδευτικοί να είναι έτοιμοι για διορισμό με την έναρξη του νέου σχολικού έτους (2024).

Κατόπιν αυτού, θα καταρτίζεται πίνακας επιτυχόντων, εκ του οποιου θα απορρέουν οι διοριστέοι , βάσει της τελικής τους βαθμολογίας που είναι  το αθροιστικό αποτέλεσμα γραπτής δοκιμασίας και προσοντολογίου.