Ανακοινώσεις

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΡΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Νέος κύκλος ΕΓΓΡΑΦΩΝ

career edu job

Εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων"

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΕΟΠΠΕΠ

Η  διαδρομή απόκτησης επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω πεντάμηνης  φοίτηση στο συναφές εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΚΔΒΜ ΔΙΑΣ σε συνεργασια με τον εκπαιδευτικό όμιλο APOPSIS, και την εταιρεία συμβουλευτικής ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ

Αναλυτικά τα βήματα που η παρακολούθηση στον πιστοποιημένο φορέα μας, δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές μας να αποκτήσουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και να εργαστούν νόμιμα,
ως  Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(Δηλαδή πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, εγγραφή στο μητρώο συμβούλων σταδιοδρομίας, άδειας ασκήσεως επαγγέλματος)


είτε
ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ανοίγοντας δικό τους γραφείο με έναρξη επαγγέλματος),
είτε
ως Στελέχη σε Δημόσιες ή/και Ιδιωτικές Δομές Παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαίδευσης, Δημόσιας Υγείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Για περαιτέρω πληροφορίες για το επάγγελμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τις προοπτικές του,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Δυνατότητα Εργασίας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα στον συνεχώς ανερχόμενο τομέα της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας.

  • Δυνατότητα Επαγγελματικής συνεργασίας σε δίκτυο συνεργαζόμενων ΚεΔιΒιΜ.
  • Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης, η οποία αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό, ώστε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

  • Πρακτική άσκηση την προβλεπόμενη από την Υπουργική Απόφαση, σε δομές Συ.Ε.Π λαμβάνοντας βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

  • Πλήρης προετοιμασία για την Προσομοίωση ατομικής συνεδρίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.

  • Παρέχει υποστήριξη με την παροχή επικαιροποιημένων εργαλείων συμβουλευτικής (Οδηγοί Σπουδών, Ψυχομετρικά test και συνεχής ενημέρωση).
 ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ/ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  • Αρχές Σχεδιασμού και οργάνωσης του πλαισίου παροχής Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Μεθοδολογία Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση Δράσεων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού.

Κύριες θεωρίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

• Κώδικας Δεοντολογίας – Γενικές αρχές – Υποχρεώσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Επαγγέλματος του Συμβούλου.

• Λειτουργίες της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Τοποθέτηση, Μετάβαση, Επαγγελματική Προσαρμογή – Ικανοποίηση κλπ). Μελέτη περιπτώσεων.

• Μέθοδοι Παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικές Αρχές Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Κύριες Τεχνικές Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Μελέτη περιπτώσεων.

• Κύρια Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικοί τρόποι Χορήγησης Εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μελέτη περιπτώσεων.

• Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Επιλογή –Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο. Παρουσίαση Αναλυτικού Οδηγού Σπουδών.

• Παρουσίαση Οδηγού Σπουδών – Γνωριμία με τις Σχολές ,Τα Επαγγελματικά δικαιώματα, Τα Μεταπτυχιακά και τις Διεξόδους στην Αγορά Εργασίας.

• Βασικές Αρχές Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού. Μελέτη περιπτώσεων.

• Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. 

• Βασικά Θέματα Διαβούλευσης κατά την Εποπτεία. • Ευπαθείς Ομάδες

• Μέθοδοι Ενίσχυσης της Αυτογνωσίας-Αυτοαντίληψης: Χορήγηση Ερωτηματολογίων / Ειδικών Δοκιμασιών (Τεστ), Παρατήρηση, Παιχνίδια Ρόλων, Ασκήσεις Προσομοίωσης κλπ Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Ερωτηματολόγια – Ειδικές Δοκιμασίες (Τεστ) Επαγγελματικής Αξιολόγησης (Γνώσεων, Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων, Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Επαγγελματικών Αποφάσεων, Εργασιακών Αξιών) και Τρόποι Χορήγησης.

• Κύριες Αρχές Διαμόρφωσης Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Βασικές Δεξιότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας.

 • Βασικές Αρχές Σύνταξης και Παρουσίασης Εκθέσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.

• Είδη Βιογραφικών και Συνοδευτικών Επιστολών Προδιαγραφές Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής.

• Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Προσωπικού.

• Προδιαγραφές Οργάνωσης Φακέλου Υποψηφιότητας. Βασικές Αρχές και Κανόνες Ηλεκτρονικής και Έντυπης Αρχειοθέτησης.

• Θεσμικό Πλαίσιο Διαφύλαξης Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων. Βασικές Αρχές Σύνταξης Προγράμματος Παροχής Υπηρεσιών ΣΥΕΠ.

• Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. Βασικές αρχές και διαδικασίες σύστασης δικτύων και συνεργασιών. Κύριες Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές και Δράσεις Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού