Προφίλ

studentsΤο Κ.Δ.Β.Μ ΔΙΑΣ ιδρύθηκε το 2009 και αρχικά η έδρα του βρισκόταν στο 2 ο  χλμ της περ. οδού Καρδίτσας - Τρικάλων.

Το 2014 έγινε η μετεγκατάσταση στην οδό Γρ. Λαμπράκη 13 ενώ από τον Απρίλιο του 2023 η έδρα της επιχείρησης μεταφέρθηκε στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 3 στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας .

Παραρτήματα του Κ.Δ.Β.Μ ΔΙΑΣ υπάρχουν επίσης και στη πόλη των Τρικάλων στην οδό Αθ .Διάκου 25 καθώς επίσης και στην πόλη της Καλαμπάκας στην οδό Κονδύλη 24 και Χατζηπέτρου.

Το Κ.Δ.Β.Μ. «ΔΙΑΣ» αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές και δραστήριες επιχειρήσεις στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, στην πόλη της Καρδίτσας, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με κωδικό πιστοποίησης 1721-09.

Το Κ.Δ.Β.Μ ΔΙΑΣ έχει καταρτίσει – μέχρι σήμερα – μια πλειάδα ατόμων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, πραγματοποιώντας χιλιάδες ανθρωποώρες κατάρτισης σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς κλάδους (Τουρισμός, Πληροφορική, Οικονομία & Διοίκηση, Τεχνικά Επαγγέλματα, Μεταποίηση, Μεταφορές, Υγεία & Πρόνοια, Αγροτικά επαγγέλματα, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Πολιτισμός & Αθλητισμός).

 

Αντικείμενα δραστηριότητας του Κ.Δ.Β.Μ ΔΙΑΣ  είναι η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς :

 • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους και εργαζόμενους σε θέματα όπως διερεύνηση
  επαγγελματικών ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, επαγγελματικός προσανατολισμός,  διασύνδεση με
  την αγορά εργασίας
 • Συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων
  υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
 • Μελέτες και έρευνες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τοπικής ανάπτυξης
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών
  σχεδίων