Αυτοχρηματοδοτούμενα

ellada2.0

Σεμινάριο απόκτησης διπλώματος επαγγελματία κρεοπώλη

kpeopvles

ΓΙΝΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

Δίπλωμα  αναγνωρισμένο από το υπουργείο  Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων για:

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, έναρξη επιχείρηση κρεοπωλείου ή εργασία με επαγγελματικά δικαιώματα κρεοπώλη, απασχόληση σε χώρους επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων κρέατος, σε σούπερ μάρκετ, σε ξενοδοχειακές μονάδες κ.λ.π.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 85 ωρών
  • Πρακτική κατάρτιση 100 ωρών
  • 3 μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές
  • Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος για 20 μέρες ​

 Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Ως προσόν Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει ως και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν∆ 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Β ́ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων, Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να αποδεικνύεται η ισοτιμία του τίτλου που φέρουν.

 Κάντε αίτηση

Σε συνεργασία με τη ΣΧΟΛΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΠΑΤΖΟΛΑΚΗΣ

ΑΡ. ΠΙΣΤ. ΑΡ. Απόφασης 340/92688Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Τεύχος Β΄2726/09/07/2018