Επιδοτούμενα

ellada2.0

VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ετών

VOUCHER anergon 30 49.doc

Ανακοινώθηκε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher  με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», το οποίο έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.

 

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών (ανάλογα με την ειδικότητα)
 • Πιστοποίηση των γνώσεωνκαι των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας 380 ωρώνσε επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • Μεταποίησης/Βιομηχανίας – Κατασκευών
 • Υγείας – Πρόνοιας
 • Τουρισμού και Επισιτισμού.

Οι ακριβείς ειδικότητες κάθε κλάδου είναι οι εξής: 

 1. 1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

β) Εργασίες Μόνωση

γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

 1. 2. ΥΓΕΙΑ -ΠΡΟΝΟΙΑ

Επιλέξιμες ειδικότητες

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

β) Επαγγελματίας Καθαριστής

γ) Λινοθηκάριος

δ) Οροφοκόμος

 1. 3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες ειδικότητες

α) Σερβιτόρος

β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 2.520 ευρώ.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΑΝΕΡΓΟΙ, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.
 • Έχουν γεννηθεί από 1.10.1971μέχρι και 31.12.1990*.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κριτήρια Επιλογής Ανέργων – Μοριοδότηση

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει κριτηρίων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα ακόλουθα:

 1. 1.Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. 2.Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).
 3. 3.Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 23/12/2020 και ώρα 14:00 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση στην ιστοσελίδα της δράσης : www.voucher.gov.gr

vever stop learning

evropi eyed