Ανθρώπινο Δυναμικό

human resourceΤο Κ.Ε.Κ ΔΙΑΣ στελεχώνεται από άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και τις δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Ε.Κ ΔΙΑΣ. κατανέμεται στα εξής τμήματα :

  • Διεύθυνση
  • Τμήμα Προγραμμάτων Ανέργων- Εργαζομένων
  • Τμήμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Τοπικών Αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
  • Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Γραμματεία
  • Λογιστήριο

Επίσης, το Κ.Ε.Κ ΔΙΑΣ. διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων, εμπειρογνωμόνων και  άλλων ειδικών συνεργατών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.