ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποκατηγορίες

Τα προγράμματα απευθύνονται σε :

 • Εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης
 • Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους καθώς και σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι ΑΕΙ Παιδαγ. Τμημάτων,Καθηγητικών Σχολών,ΤΕΙ Κοιν. Εργασίας, ΙΕΚ Ειδ. Προσχ. Αγωγής, Προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης)
 • Σχολικούς συμβούλους
 • Αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων
 • Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με σκοπό να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό
 • Εκπαιδευτικούς διαπολιτισμικών σχολείων και σχολείων ειδικής αγωγής
 • Κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς
 • Υπηρετούντες σε Υπουργεία
 • Δικηγόρους
 • Διερμηνείς
 • Σε αιτούντες ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»
 • Στην Τοπική αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες
 • ΝΠΙΔ, αλλά και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα
 • ΜΚΟ, ανθρωπιστικούς οργανισμούς ,Ινστιτούτα
 • Κοινοτικά Προγράμματα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση