Αυτοχρηματοδοτούμενα

ellada2.0

kpeopvles

ΓΙΝΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

Δίπλωμα  αναγνωρισμένο από το υπουργείο  Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων για:

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, έναρξη επιχείρηση κρεοπωλείου ή εργασία με επαγγελματικά δικαιώματα κρεοπώλη, απασχόληση σε χώρους επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων κρέατος, σε σούπερ μάρκετ, σε ξενοδοχειακές μονάδες κ.λ.π.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 85 ωρών
 • Πρακτική κατάρτιση 100 ωρών
 • 3 μονοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές
 • Πρακτική εξάσκηση σε κρεοπωλεία ή βιοτεχνίες επεξεργασίας κρέατος για 20 μέρες ​

efet

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCPμπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

texnikos asfaleias

Tο ΚΕΚ πραγματοποιεί ειδικά σεμινάρια κατάρτισης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Τα προγράμματα επιμόρφωσης αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στη Β’ κατηγορία (μεσαίας επικινδυνότητας) και Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3850/2010) για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Δύναται είτε ο εργοδότης είτε εργαζόμενος της επιχείρησης να αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση.

computers

Η Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την  ιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ, οπότε κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του (UNICERT PROFESSIONAL & UNICERT SKILLS) αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π.
Είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ISO/IEC 17024:2012 (σε 50 περιγράµµατα) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών–µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).
(πηγή: https://www.unicert.gr)

 

Κάντε αίτηση

SECURITY

Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και το εκπαιδευτικό υλικό του ΚεΜεΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη) και οδηγεί, μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, στην απόκτηση του πιστοποιητικού επιπέδου 1 της ειδικότητας Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 4892/1/76-γ΄/17- 5-2010.

Η διδασκαλία γίνεται με την χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και την βοήθεια παραδειγμάτων και ασκήσεων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το ΚΕΜΕΑ και καλύπτει πλήρως τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή περάτωση των προβλεπόμενων εξετάσεων.

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας,
 • Ποινική δικονομία,
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων. Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Εκπαιδευτές:
Οι εκπαιδευτές του προγράμματος διαθέτουν πολυετή διδακτική εμπειρία και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώο ΚΕΜΕΑ και του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Κάντε αίτηση