Ανακοινώσεις

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ . ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 
Ο νέος υποχρεωτικός "πυλώνας"
μοριοδότησης για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Η διαπολιτισμική αγωγή , από τη νέα εκπαιδευτική και Ακαδημαϊκή χρονιά παγιώνεται επισήμως , τόσο στην ευρύτερη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο και σε τομείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ευρωπαϊκών-κοινοτικών προγραμμάτων, ΔΕΚΟ, αλλά και σε πεδία ειδίκευσης και ΔΒΜ.
Αυτό σηματοδοτεί την επίσημη "λειτουργία" πινάκων Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης/ΕΚΟ, ( προσλήψεις σε άτυπο επίπεδο, έχουν ξεκινήσει ήδη), σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σχολές, ΔΙΕΚ, αλλά και σε οποιοδήποτε πόστο μπορεί να απορροφηθεί επιστήμονας ή εργαζόμενος που διαθέτει είτε μεταπτυχιακο είτε μοριοδοτούμενη μετεκπαίδευση 12μηνη διάρκειας.
Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και οι καταρτιζόμενοι που έχουν ή θα έχουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προσόντα, μπορούν να προτάσσονται σε οποιαδήποτε πρόσληψη , αφενός που άπτεται συγκεκριμένου διαπολιτισμικού περιεχομένου, αφετέρου, να μοριοδοτείται ακόμη και ως τυπικό προσόν για εύρος εργασιακών θέσεων.
Τα καινοτόμα μοριοδοτούμενα ακαδημαϊκά προγράμματα έχουν ως αφετηρία το Σεπτέμβριο, με προεγγραφή και σημαντική εκπτωτική πολιτική από αρχές Ιουνίου.
Το τμήμα μοριοδοτούμενων προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, αναλαμβάνει την πλήρη εκπαιδευτική, συμβουλευτική υποστήριξη των επιμορφώσεων , δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν την πιστοποίηση χωρίς κόπο και ιδιαίτερη συμμετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι: Οι μετεκπαιδεύσεις μοριοδοτούν όλους τους αποφοίτους λυκείου, ΙΕΚ, Τεχνολογικής, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης