Ανακοινώσεις

ΝΕΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ , ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

frontizo perivallon  eidiki agogogi  learning no bounds 
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ.
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΌΤΗΤΑ-ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
 
Η πιστοποιημένη δομή κατάρτισης, συμβουλευτικής και ΔΒΜ, ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, προβαίνει , σε απευθείας συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων εξειδίκευσης σε πεδία Εκπαίδευσης και Περιβάλλοντος, με νέες αναβαθμισμένες ενότητες, σύμφωνα με το συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο της εκπαίδευσης,  της υγείας, αλλά και της αγοράς εργασίας.
Οι συγκεκριμένες μετεκπαιδεύσεις, με αυστηρό περιεχόμενο και δομή που πληρούν των προδιαγραφών των ΦΕΚ, αλλά και των ευρωπαικών απαιτήσεων, πραγματοποιούνται διαδικτυακά, με ασυγχρονη κυρίως τηλεκπαίδευση, σνώ το ΔΙΑΣ, αναλαμβανει την Ακαδημαϊκή , συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη των υποψηφίων.