Ανακοινώσεις

ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ekapideytis enilikon

Ο πιστοποιημένος φορέας, ΔΒΜ, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής,  ΔΙΑΣ ΚΕΔΙΒΙΜ, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, υλοποιεί την εξειδικευμένη μοριοδοτουμενη επιμορφωση "Εκπαιδευση Εκπαιδευτων Ενηλίκων", με στόχο την ένταξη των υποψηφίων στελεχών στο μητρώο Β του ΕΟΠΠΕΠ. Οι εντασσόμενοι, , θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους  από δομές ΔΒΜ, Ινστιτούτα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ συνολικά, ενώ σταδιακά θα μπορούν να αποκτούν , μέσω της διαδικασίας συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης και τροποποίησης χαρτοφυλακίου , περισσοτέρων κωδικών ΣΤΕΠ.