Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

italia education

Τα μονοετή μεταπτυχιακά είναι αναγνωρισμένα στην Ελλάδα;

Ναι, είναι.

Η ελάχιστη προϋπόθεση αναγνώρισης είναι η διάρκεια 1 έτους η οποία στην ΕΕ αντιστοιχεί σε 60 ECTS. Αυτό σημαίνει πως ένα μονοετές μεταπτυχιακό που σας δίνει 60 ECTS αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ

Θα χρειαστεί μια τυπική διαδικασία, που το κέντρο μας μπορεί να αναλάβει, στο ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) και η διάρκεια που συνήθως παίρνει είναι 4 έως 6 μήνες και κοστίζει περίπου 100€. 

Έχουν τη σφραγίδα της Χάγης και πρέπει να μεταφραστούν και να επικυρωθούν απο αρμόδιο δικηγορικό γραφείο. Η Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης της 05ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

 

Πώς βάζω στον ΟΠΣΥΔ ή ΑΣΕΠ ή οπουδήποτε το Πιστοποιητικό για να πάρω τα μόρια για τα Ιταλικά C2

Το έγγραφο αναγνώρισης του μεταπτυχιακού απο το ΑΤΕΕΝ αποτελεί και το αποδεικτικό της ξένης γλώσσας σε επίπεδο C2 για να λάβεις την ανώτερη μοριοδότηση.

 

Εκτός απο παραπάνω μόρια, θα πάρω και παραπάνω χρήματα με το μεταπτυχιακό;

Αν είστε κάτοχος μεταπτυχιακού τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης, παίρνετε επίδομα μεταπτυχιακού και προωθείστε κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) και βαθμολογικά κλιμάκια στην κατηγορία όπου ανήκετε.

Ωστόσο, το δικαίωμα για μεγαλύτερο μισθό ικανοποιείται μόνο αν το περιεχόμενου του μεταπτυχιακού σας είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησής σας στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Αν απορριφθεί η συνάφεια , έχετε το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Σε περιπτωση δικαιωσης σας, η μισθολογική αύξηση από το μεταπτυχιακό θα ισχύσει από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης, όπως αναφέρει η εγκύκλιος για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών και την ορθή μισθολογική κατάταξη του Υπουργείου Οικονομικών.

Τι είναι τα ECTS;

Το ECTS (European Credit Transfer System ή Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Διδακτικών Μονάδων),  είναι μία μέθοδος μέτρησης και αποτίμησης των ωρών, του φόρτου εργασίας και γενικότερα της συνολικής ενασχόλησης που προκύπτει από την παρακολούθηση διαλέξεων και τη φοίτηση.

Σε κάθε περίπτωση τα μονοετή μεταπτυχιακά την ΕΕ χορηγούν 60 ή 90 ή 120 ECTS.

Ο αριθμός ECTS αποτελεί ποσοτικό χαρακτηριστικό (όγκος διαβάσματος ) και όχι ποιοτικό. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τα ECTS δεν αποτελούν κριτήριο διαφορετικής αντιμετώπισης στους δημόσιους φορείς.

 

Ποια η διαφορά ενός μεταπτυχιακού με 60 ETCS κι ενός με 90 ή 120 ECTS

Καμία διαφορά. Είναι αναγνωρισμένα απο 60 και πάνω ECTS. 


Τι είναι το ΑΤΕΕΝ

Το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) είναι ένα νεοσύστατο όργανο που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Είναι αρμόδιο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης από ξένα πανεπιστήμια με τα αντίστοιχα των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Αν, λοιπόν, έχετε κάποιο πτυχίο από κολλέγιο ή ξένο πανεπιστήμιο και θέλετε να εργαστείτε στην Ελλάδα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΑΤΕΕΝ για αναγνώριση πτυχίου.

Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να καταθέσετε αίτηση επαγγελματικής ισοδυναμίας στο ΑΤΕΕΝ μαζί με κάποια δικαιολογητικά (ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλο σπουδών κ.λπ.) για την αναγνώριση του πτυχίου σας.

Έτσι, χάρη στο ΑΤΕΕΝ, τίτλοι από ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα , γίνονται ισότιμοι με τα εγχώρια.

Αξίζει να γνωρίζετε επίσης, ότι βάσει του νόμου 4653/2020, άρθρο 50, η αναγνώριση του ΑΤΕΕΝ γίνεται αποδεκτή και στους πίνακες αναπληρωτών.

Η όλη διαδικασία διαρκεί 4 – 6 μήνες και έχει κόστος περίπου 100€.

 

Έκανα το Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, γλιτώνω τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για να γίνε Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων;

Όχι, οι εξετάσεις στην τράπεζα θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ και η παρουσίαση της Μικροδιδασκαλίας πρέπει να γίνει υποχρεωτικά. 

Αν ωστόσο χρειάζεσαι βοήθεια στη Μικροδιδασκαλία και στις απαντήσεις της τράπεζας θεμάτων του ΕΟΠΠΕΠ, το Κέντρο μας μπορεί να σε καλύψει πλήρως, κάλεσε μας για ενημέρωση

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και πότε τα μαθήματα;

Οι αιτήσεις για τα Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως Ιταλίας που δίνουν και proficiency στα Ιταλικά ξεκινούν Σεπτέμβριο. Η πλατφόρμα μας δε μένει για πολύ καιρό ανοιχτή και υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων που θα δεχθούμε, για το λόγο αυτό αν είστε σίγουροι ότι θέλετε τα μόρια, μπορείτε να κάνετε την αίτηση άμεσα.

Ανάλογα με το μεταπτυχιακό, τα μαθήματα ξεκινούν Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Μάρτιο (1 ακαδημαϊκό έτος) ή ξεκινούν Νοέμβριο και ολοκληρώνονται τον Μάιο (1 ακαδημαϊκό έτος).

Μπορώ να παρακολουθήσω και τα δύο μεταπτυχιακά ταυτόχρονα;

Ναι. 

Είτε θέλεις να παρακολουθήσεις και τα δυο μονοετή εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά Ιταλίας, είτε παρακολουθείς κάποιο άλλο μεταπτυχιακό και θέλεις να παρακολουθήσεις ταυτόχρονα και το μονοετές εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό Ιταλίας, γίνεται.