Ανακοινώσεις

ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΚΟ/ΑΜΕΑ

parallili
 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
Ο πιστοποιημένος φορέας συμβουλευτικής, προγραμμάτων, κατάρτισης ενηλίκων ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της αγοράς, υλοποιεί νέο κύκλο εξειδικευμένου προγράμματος ειδίκευσης "Προσωπικός Φροντιστής/ Συνοδός ΑΜΕΑ", με στόχο την  συστηματική εκπαιδευση των υποψηφιων και την ένταξή τους στο εθνικό μητρώο Β.ΑΜΕΑ, κατόπιν  υποβολής αίτησης.
Η μετεκπαίδευση,  ακολουθεί πλήρως τις απαιτήσεις του υπουργείου εργασίας, αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας , με στόχο την άμεση  κάλυψη αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης.
Το  πρόγραμμα  με ενσωματωμένη πρακτική άσκηση , δινει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν το απαραιτητο γνωστικο υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες , έχοντας ως αποτέλεσμα την   άμεση απορρόφησή τους.
Οι εργαζόμενοι ανήκουν στο υπουργείο εργασίας, αυτό σημαίνει ασφάλιση και προυπηρεσία δημοσίου., ενώ αναμένεται η προκήρυξη για την μονιμοποίησή τους σε δομές υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδευσης.
Επιπλέον η πιστοποίηση που θα λάβουν οι συμμετέχοντες/ουσες, αφορά τόσο την παράλληλη στήριξη, όσο και δομές του ευρύτερου ιδιωτικού και δημόσιου τομέα