Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

kelno

ΑΝΟΙΞΗ 2024

Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένου φορέα Διά Βίου Μάθησης, Κατάρτισης και Συμβουλευτικής, σε αποκλειστική συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής, ΚΕΛ.Ν.Ο, υλοποιεί ταχύρρυθμα τμήματα προετοιμασίας για την απόκτηση επάρκειας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Τα μαθήματα/σεμινάρια, υλοποιούνται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό προσωπικού εγνωσμένου κύρους και επάρκειας, σε 4 μαθησιακούς κύκλους, εξ αποστασεως, με ευέλικτα προγράμματα , μη εμποδιζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του καθημερινού προγράμματος των υποψηφίων, ενώ το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας οδηγεί στις εξετάσεις επάρκειας