Ανακοινώσεις

Εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

adult education
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 
Το ΚΔΒΜ ΔΙΑΣ, πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και Διά Βίου Μάθησης, υλοποιεί , στο πλαίσιο προετοιμασίας των υποψηφίων για τις εξετάσεις εκπαίδευσης ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, και ένταξή τους στο μητρώο Β, εντατικό πρόγραμμα διάρκειας 80 ωρών ( 4 ώρες την ημερα για 20 ημέρες) , με στόχο τη συστηματική προετοιμασία των ενδιαφερομένων σε τομείς της τράπεζας θεμάτων, τη διαμόρφωση και παρουσίαση μικροδιδασκαλιών ( projects), αλλά και την ανάπτυξη και επεξεργασία ασκήσεων προσομοίωσης.
 
ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ : 40 ΩΡΕΣ
 Περιλαμβάνει:  Ερωτήσεις/ασκήσεις προσομοίωσης σε ενότητες της τράπεζας θεμάτων.
                         Παρουσίαση, ανάλυση , εμβάθυνση σε θεωρίες, ορισμούς, έννοιες
                         Εστίαση και ανάπτυξη θεμάτων που αποτελούν πεδία εξέτασης.
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 40 ΩΡΕΣ
 
Περιλαμβάνει:  Δημιουργία, επιμέλεια, παρουσίαση μικροδιδασκαλιών σε "αληθινό"χρόνο
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 140 ΕΥΡΩ