Ανακοινώσεις

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

progress
ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
 
Ο πιστοποιημένος φορέας  Δια Βίου Μάθησης, Συμβουλευτικής και Κατάρτισης, ΚΔΒΜ ΔΙΑΣ,ακολουθώντας τις επιταγές της αγοράς, και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα μοριοδότησης και πρόσληψης, εγκαινιάζει  σε απευθείας συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα , αλλά και ερευνητικά εργαστήρια νέο κύκλοεξειδικευμένων προγραμμάτων, σεμιναρίων, μετεκπαιδεύσεων, με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των υποψηφίων, αλλά και την άμεση πρόσληψή τους στην αγορά εργασίας. 
Οι εγγραφές είναι σε εξελιξη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να συμμετέχουν σε παράλληλες επιμορφώσεις  με ουσιαστική καθοδήγηση, συμβουλευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη.Ταυτόχρονα , παρέχεται ατομική συμβουλευτική καθοδήγηση,  προκειμένου οι υποψήφιοι , να "αισθανθούν", ότι προβαίνουν στην καλύτερη δυνατή επιλογή για τους ίδιους.
 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ.
 
Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι/συμμετέχοντες, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε σειρά εξειδικευμένων μετεκπαιδεύσεων , με στόχο την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας, σε πεδία ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ(πρόγραμμα που οδηγεί, κατόπιν εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ, σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, με παράλληλη εργασία σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ).
 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  /ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΟ/ΑΜΕΑ ( σεμινάριο που οδηγεί στην ένταξη του εθνικού μητρώου προσωπικού βοηθού, με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση).
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ( Πρόγραμμα προετοιμασίας για την ένταξη στο μητρώο Β του ΕΟΠΠΕΠ και την άμεση πιστοποίηση των συμμετεχόντων).
 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ( Εξειδικευμένη επιμόρφωση, απολύτως αξιοποιήσιμη σε όλους τους τομείς.
 
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ,  ( Πρόγραμμα διδασκαλίας, όλων των επιπέδων για προετοιμασία εξετάσεων).
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ΒΡΕΦΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 
Επιπροσθέτως, υλοποιούνται εξειδικεύσεις που αφορούν τη  γλώσσα BRAILLE, συνοδούς παράλληλης στήριξης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ευρωπαϊκό πιστοποιητικό υγείας, το τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών, καθοδηγεί, ενημερωνει , αναλαμβάνει την πλήρη συμβουλευτική και Ακαδημαϊκή στήριξη των υποψηφίων για μεταπτυχιακή σε ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και ιδρύματα της Ιταλίας, Βουλγαρίας, Κύπρου