Ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. MSCs ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΔΟΑΤΑΠ, ΑΤΕΕΝ ΚΑΙ ΕΕ

study in italy

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE
Οι ακαδημαϊκές μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία, σε κρατικά αλλά και ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξασφαλίζουν τόσο, την απαραίτητη μοριοδότηση των υποψηφίων, όσο και αναγνώριση υψηλού επιπέδου σπουδών σε διεθνές επίπεδο .Με τον νέο νέο για τους γραπτούς διαγωνισμούς ΦΕΚ 16/1/2021, αναγνωρίζονται με την ίδια ακριβώς ισχύ και τα μονοετή μεταπτυχιακά Ελλάδος, ΕΕ, αλλά και χωρών που δεν ανήκουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο , αλλά και η Βόρειος Ιρλανδία.
Τα μεταπτυχιακά στην Ιταλία , με την πλήρη στήριξη στους υποψηφίους σε όλα τα επίπεδα , από εξειδικευμένη ομάδα που εξασφαλίζουν την ευκολία του εγχειρήματος, αποδίδουν και τη μέγιστη μοριοδότηση σε επίπεδο c2 της Ιταλικής γλώσσας, διότι βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι υποψήφιοι που υλοποιούν σπουδές σε χώρα και γλώσσα , πέραν της μητρικής, ενώ αυτόματα κατοχυρώνουν και το ύψιστο επίπεδο της γλωσσομάθειας, καθώς η διπλωματική τους εχει συγγραφεί στην γλώσσα υλοποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος,ενώ τα περισσότερα εξ αυτών αποδίδουν και την εκπαιδευτική/παιδαγωγική επάρκεια. 

Αναγνωρισμένες PhD, MSc σπουδές σε κρατικά πανεπιστήμια της Βουλγαρίας
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ( Με ενσωματωμένη εκπαιδευτική επάρκεια)
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ( Με ενσωματωμένη εκπαιδευτική επάρκεια)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τα δημόσια πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, σε άμεση συνεργασία με το αγγλοσαξονικό σύστημα εκπαίδευσης , καθιερώνουν τα μεταπτυχιακά της Διαπολιτισμικής Αγωγής, της Ειδική ένταξης , αλλά και Δημόσιας Διοίκησης στην αγγλική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές με απόλυτη συμβουλευτική και εκπαιδευτική κάλυψη από την ομάδα μας, ενώ το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης κατοχυρώνει σε ολόκληρη την ΕΕ και το δυτικό κόσμο τα επαγγελματικά , ακαδημαϊκά δικαιώματα.
Οι εγγραφές συνεχίζονται συστηματικά σε ολόκληρη τη διάρκεια του έτους .