Μοριοδοτούμενα

ellada2.0

Τα προγράμματα απευθύνονται σε :

 • Εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης
 • Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους καθώς και σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι ΑΕΙ Παιδαγ. Τμημάτων,Καθηγητικών Σχολών,ΤΕΙ Κοιν. Εργασίας, ΙΕΚ Ειδ. Προσχ. Αγωγής, Προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης)
 • Σχολικούς συμβούλους
 • Αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων
 • Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με σκοπό να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό
 • Εκπαιδευτικούς διαπολιτισμικών σχολείων και σχολείων ειδικής αγωγής
 • Κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς
 • Υπηρετούντες σε Υπουργεία
 • Δικηγόρους
 • Διερμηνείς
 • Σε αιτούντες ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»
 • Στην Τοπική αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες
 • ΝΠΙΔ, αλλά και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα
 • ΜΚΟ, ανθρωπιστικούς οργανισμούς ,Ινστιτούτα
 • Κοινοτικά Προγράμματα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Συνολική διάρκεια σπουδών:  

400 ώρες /3 μήνες

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ: 

 • Κατοχυρώνω υψηλή μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ένταξή μου στα μητρώα «εκπαιδευτών» των λεγόμενων Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ) και ΚΔΒΜ των Δήμων για την απασχόλησή μου ως επιμορφωτής.
 • Εξασφαλίζω τη μέγιστη μοριοδότηση στις προσκλήσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την πρόσλήψή μου ως εκπαιδευτής στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ)
 • Εξασφαλίζω καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιλογές Στελεχών Εκπαίδευσης
 • Θα εξοικειωθώ με το συναρπαστικό κόσμο της Επικοινωνίας και θα βελτιώσω μέσω αυτής την αυτογνωσία και τις σχέσεις μου με τους άλλους.
 • Θα κατανοήσω το πλαίσιο του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και δη του σχολικού.
 • Θα γνωρίσω τα εργαλεία και μοντέλα επίλυσης διαφορών και το μοντέλο διαπραγμάτευσης “win-win”
 • Θα εφαρμόζω  τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων και κυρίως αντιμετώπισης  κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και κατά την εξέλιξή τους.
 • Θα γνωρίσω τα διάφορα μοντέλα διοίκησης και θα αποκτήσω τις δεξιότητες  εφαρμογής και υλοποίησής τους στο εργασιακό μου περιβάλλον.
 • Θα κατανοήσω τη διαφορά ηγέτη και manager
 • Θα είμαι ικανός να υλοποιώ πολιτικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας του οργανισμού μου
 • Θα συμπληρώσω το βιογραφικό μου με ουσιαστική, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη κατάρτιση.
 • Θα βελτιωθώ επαγγελματικά και προσωπικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας, Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών,  ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ  ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

 

Διάρκεια:

3 μήνες-400 διδακτικές ώρες

Διάρκεια:

3 μήνες-400 διδακτικές ώρες

 

ΤIPS 

 • Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως εκπαιδευτής σε  Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).
 • Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών,  ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.
 • Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ  ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

-Καθε ενδιαφερόμενο για την  ανάληψη θέσης Στελέχους  (υπεύθυνου εκπαίδευσης) στα ΚΔΒΜ , δεδομένου του προαπαιτούμενο χαρακτήρα του κ τη μέγιστη μοριοδότησή του (2 μόρια), σύμφωνα με το ΦΕΚ 3134/31/07/2018..

-Εκπαιδευτές ή υποψηφίους εκπαιδευτές σε δομές  Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

-Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

-Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.

-Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια, Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

 Διάρκεια:

3 μήνες-400 διδακτικές ώρες

  ΤIPS 

 • Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως εκπαιδευτής σε  Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).
 • Σύμβουλος Εργασίας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών,  ως Υπεύθυνοι Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.
 • Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις των Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ  ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ, ΤΕΕ, ΣΤΕ, ΑΔΕΔΥ).

aexes epk enhlikwn

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, 400 ωρών, προσφέρεται σε όσους αναζητούν μια προοπτική καριέρας στην εκπαίδευση ενηλίκων και ευρύτερα στο ανερχόμενο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης. Όσοι θα συμμετέχουν, ανεξαρτήτως επιπέδου και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους ή θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προετοιμασία της διδακτικής τους παρέμβασης προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πρακτικές ανάγκες τους ως μελλοντικοί εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η εκπαίδευση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής ενότητας, καθώς και την αυτό-αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης. Το αντικείμενο του καλύπτει το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και κυρίως των δύο βασικών πυλώνων της, δηλ. τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

 

Κάντε αίτηση

symvouleytikh

Μέσω του προγράμματος, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ -MENTORING, επιδιώκεται η  εξειδικευμένη κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & coaching προκειμένου, εύστοχα, ο λειτουργός της συμβουλευτικής να βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψει τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

Υπό αυτό το πρίσμα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί μέσω των θεματικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους σε εμβαθύνσεις και δεδομένα που αφορούν σε: 
•Ειδική προσέγγιση για τη διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων της ομάδας-στόχου. 
•Εξατομικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό/αναπροσανατολισμό, με στόχο την καλλιέργεια ή/και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
•Κατάρτιση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική με στόχο την πρόσκτηση γνώσεων για τη γόνιμη διάγνωση και σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών 
•Προσομοίωση – real case studies

 

Κάντε αίτηση

sxoliki psyxologia

Αναμφίβολα, οι γνώσεις και το υπόβαθρο σχολικής ψυχολογίας κρίνονται καταλυτικές σε όσους εργάζονται με παιδιά και εφήβους ειδικά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, αποσκοπεί στην καλλιέργεια και μετάδοση γνώσεων Σχολικής Ψυχολογίας απευθυνόμενο σε πτυχιούχους ή φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη με παιδιά και εφήβους (ή/και τις οικογένειές τους) στο σχολικό περιβάλλον ή σε άλλους φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαπαιδαγώγηση και τη μάθηση.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα εμπόδια στη μάθηση (π.χ. κοινωνικό-συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, δυσκολίες στη μάθηση, κ.ά.) και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την επίλυσή τους, αποκτώντας δεξιότητες για την ανάπτυξη ενός θετικού μαθησιακού και ψυχό-εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη πως η ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται σε ειδικούς και στελέχη που επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη με παιδιά και εφήβους αποσκοπεί στον εφοδιασμό των συμμετεχόντων με ένα γνωστικό πλαίσιο που θα βελτιστοποιήσει την διαπαιδαγώγηση και τη μάθηση, την προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Κάντε αίτηση