Μοριοδοτούμενα

Τα προγράμματα απευθύνονται σε :

 • Εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης
 • Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
 • Νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους καθώς και σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι ΑΕΙ Παιδαγ. Τμημάτων,Καθηγητικών Σχολών,ΤΕΙ Κοιν. Εργασίας, ΙΕΚ Ειδ. Προσχ. Αγωγής, Προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης)
 • Σχολικούς συμβούλους
 • Αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων
 • Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με σκοπό να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό
 • Εκπαιδευτικούς διαπολιτισμικών σχολείων και σχολείων ειδικής αγωγής
 • Κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς
 • Υπηρετούντες σε Υπουργεία
 • Δικηγόρους
 • Διερμηνείς
 • Σε αιτούντες ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»
 • Στην Τοπική αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες
 • ΝΠΙΔ, αλλά και στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα
 • ΜΚΟ, ανθρωπιστικούς οργανισμούς ,Ινστιτούτα
 • Κοινοτικά Προγράμματα και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

sxoliki psyxologia

Αναμφίβολα, οι γνώσεις και το υπόβαθρο σχολικής ψυχολογίας κρίνονται καταλυτικές σε όσους εργάζονται με παιδιά και εφήβους ειδικά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, διάρκειας 400 ωρών, αποσκοπεί στην καλλιέργεια και μετάδοση γνώσεων Σχολικής Ψυχολογίας απευθυνόμενο σε πτυχιούχους ή φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη με παιδιά και εφήβους (ή/και τις οικογένειές τους) στο σχολικό περιβάλλον ή σε άλλους φορείς και οργανισμούς που ασχολούνται με τη διαπαιδαγώγηση και τη μάθηση.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα εμπόδια στη μάθηση (π.χ. κοινωνικό-συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, δυσκολίες στη μάθηση, κ.ά.) και την εφαρμογή παρεμβάσεων για την επίλυσή τους, αποκτώντας δεξιότητες για την ανάπτυξη ενός θετικού μαθησιακού και ψυχό-εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη πως η ειδίκευση Σχολική Ψυχολογία απευθύνεται σε ειδικούς και στελέχη που επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη με παιδιά και εφήβους αποσκοπεί στον εφοδιασμό των συμμετεχόντων με ένα γνωστικό πλαίσιο που θα βελτιστοποιήσει την διαπαιδαγώγηση και τη μάθηση, την προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Κάντε αίτηση

eidikh agwgh

Σεμινάριο διάρκειας 450 ωρών, επιμόρφωσης στον κλάδο της Ειδικής αγωγής, διαφοροποίησης και ανάπτυξης προγραμμάτων, με σκοπό τη σωστή εκπαίδευση πάνω σε ειδικές περιπτώσεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της διαφοροποίησης, της μαθησιακής αξιολόγησης και της δημιουργίας κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ellhniki glossa

Που απευθύνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση όπως, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς,   βρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής), Σχολικούς Συμβούλους, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, εκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Δικηγόρους. Διερμηνείς και σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».

diapoirtismikh

Πού απευθύνεται

Σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση όπως, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς,   βρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Προσχολικής Αγωγής), Σχολικούς Συμβούλους, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, εκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Δικηγόρους. Διερμηνείς και σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».