Μοριοδοτούμενα

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η συμμετοχή και η απόκτηση πιστοποίησης μοριοδοτούμενου προγράμματος, άνω των 400 ωρών, δίνει τη δυνατότητα πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ( ΣΔΕ), βλ. ΦΕΚ.

     Η επιτυχής παρακολούθηση επιμορφώσεων, οδηγεί στη μοριοδότηση των πεδίων 1.2.α και 1.2.β, αυξάνοντας το ποσοστό πρόσληψης στις αντίστοιχες δομές.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 ΔΙΑΣ, σε απευθείας συνεργασία με δημόσιους φορείς Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υλοποιεί πλήθος εγκεκριμένων προγραμμάτων, σε ποικίλες θεματικές περιοχές , αλλά και στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων( άνω των 400 ωρών), παρέχοντας ταυτόχρονα  στους  συμμετέχοντες το σύνολο της συμβουλευτικής καθοδήγησης, πληροφόρησης που απαιτείται στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, αλλά και των συγκεκριμένων προσλήψεων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

moriodotisi sde